دعا و ذکر مجربکارگشایی

دعای رفع سختی ها و کارگشایی در مشکلات و گرفتاری ها

دعا برای رهایی از گرفتاری ها و مشکلات زندگی روزمره

دعای رفع سختی ها و کارگشایی در مشکلات و گرفتاری ها

دعایی می خوانیم که راهگشای مشکلات و سختی ها است و اگر احساس می کنید مسیری که در پیش دارید به خوبی رو به جلو حرکت نمی کنید و آن طور که باید و شاید موفق نیستید، دعای رفع سختی ها و کارگشایی در مشکلات و گرفتاری ها را بخوانید که بار ها تجربه شده است و قطعا می تواند تاثیرگذار ترین باشد.

دعای رفع گرفتاریهای سخت دعای رفع گرفتاری و گشایش کار دعای رفع گرفتاری و حاجت دعای رفع گرفتاری و تهمت دعای رفع گرفتاری و بلا دعای رفع گرفتاری ماه صفر دعای رفع گرفتاری مالی دعای رفع گرفتاری فوری دعای رفع گرفتاری صوتی دعای رفع گرفتاری صحیفه سجادیه دعای رفع گرفتاری شدید دعای رفع گرفتاری سریع الاجابه دعای رفع گرفتاری ازدواج دعای رفع گرفتاری از حضرت علی دعای رفع گرفتاری آیت الله بهجت دعای رفع عسرت و سختی دعای رفع سختی و مشکلات دعای رفع سختی ها و کارگشایی در مشکلات و گرفتاری ها دعای رفع بلا و سختی دعای برای رفع سختی دعا رفع سختی ها دعا جهت رفع سختی دعا برای رفع سختی و گشودن گرفتگی کارها دعا برای رفع سختی زندگی
دعای رفع سختی ها و کارگشایی در مشکلات و گرفتاری ها

دعای رفع سختی ها و کارگشایی در مشکلات و گرفتاری ها,دعای رفع سختی و مشکلات,دعا رفع سختی ها,دعای برای رفع سختی,دعا برای رفع سختی و گشودن گرفتگی کارها,دعا برای رفع سختی زندگی,دعا جهت رفع سختی,دعای رفع بلا و سختی,دعای رفع عسرت و سختی,دعای رفع گرفتاری شدید,دعای رفع گرفتاری صحیفه سجادیه,دعای رفع گرفتاری مالی,دعای رفع گرفتاری و بلا,دعای رفع گرفتاری صوتی,دعای رفع گرفتاری فوری,دعای رفع گرفتاری سریع الاجابه,دعای رفع گرفتاری ماه صفر,دعای رفع گرفتاری و حاجت,دعای رفع گرفتاری ازدواج,دعای رفع گرفتاری و تهمت,دعای رفع گرفتاری از حضرت علی,دعای رفع گرفتاریهای سخت,دعای رفع گرفتاری و گشایش کار,دعای رفع گرفتاری آیت الله بهجت,

دعای رفع سختی ها و کارگشایی در مشکلات و گرفتاری ها

رب من ذا الذی دعاک فلم تجبه، و من ذا الذی سألک فلم تعطه، و من ذا الذی ناجاک فخیبته أو تقرب الیک فأبعدته؟
رب هذا فرعون ذوالاوتاد – مع عناده و کفره و عتوه و ادعائه الربوبیه لنفسه، و علمک بأنه لایتوب، و لا یرجع لایؤوب و لا یومن و لایخشع – استجبت له دعائه و اعطیته سوله، کرماً منک وجوداً و قله مقدار لماسألک عندک مع عظمه عنده، اخذاً بحجتک علیه و تاکیداً لها حین فجر و کفر و استطال علی قومه و تجبر، و بکفره علیهم افتخر، و بظلمه لنفسه تکبر، و بحلمک عنه استکبر، فکتب و حکم علی نفسه جرأه منه أن جزاء مثله أن یغرق فی البحر، فجزیته بما حکم به علی نفسه.
الهی و انا عبدک ابن عبدک و ابن أمتک معترف لک بالعبودیه، مقر بأنک أنت الله خالقی، لا اله لی غیرک و لا رب لی سواک، موقن(6444) بانک ربی و الیک مردی و ایابی، عالم بأنک علی کل شی ء قدیر، تفعل ما تشاء و تحکم ما ترید.
لا معقب لحکمک و لا راد لقضاءک، و أنک الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، لم تکن من شی ء و لم تبن عن شی ء، کنت قبل کل شی ء و أنت الکائن بعد کل شی ء و المکون لکل شی ء، خلقت کل شی ء بتقدیر و أنت السمیع البصیر.
و أشهد أنک کذلک کنت و تکون، و أنت حی قیوم لا تأخذک سنه و لا نوم و لا توصف بالاوهام و لا تدرک بالحواس، و لا تقاس بالمقیاس و لاتشبه بالناس، و ان الخلق کلهم عبیدک و اماؤک. أنت الرب و نحن المربوبون، و انت الخالق و نحن المخلوقون، و أنت الرازق و نحن المرزوقون.
فلک الحمد یا الهی اذ خلقتنی بشراً سویا، و جعلتنی غنیاً مکفیاً بعد ما کنت طفلاً صبیاً، تقوتنی من الثدی لبناً مریئاً، و عذیتنی غذاء طیباً هنیئاً و جعلتنی ذکراً مثالاً سویاً.
فلک الحمد حمداً ان عدلم یحص و ان وضع لم یتسع له شی ء، حمداً یفوق علی جمیع حمد الحامدین و یعلو علی حمد کل شی ء، و یفخم و یعظم علی ذلک کله و کلما حمد الله شی ء و الحمد لله کما یحب الله أن یحمد.
و الحمد لله عدد ما خلق و زنه ما خلق و زنه اجل ما خلق، و بوزن اخف ما خلق و بعدد أصغر ما خلق، و الحمد لله حتی یرضی ربنا و بعد الرضا، و أساله أن یصلی علی محمد و آل محمد و ان یغفر لی ذنبی و ان یحمد لی أمری و یتوب علی، انه هو التواب الرحیم.
الهی و انی أنا أدعوک و أسألک باسمک الذی دعاک به صفوتک ابونا آدم علیه السلام – و هو مسی ء ظالم حین أصاب الخطیئه، فغفرت له خطیئته و تبت علیه و استجبت له دعوتک و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تغفر لی خطیئتی و ترضی عنی فان لم ترض عنی فاعف عنی فانی مسی ء ظالم خاطی عاص، و قد یعفو السید عن عبده و لیس براض عنه، و أن ترضی عنی خلقک و تمیط عنی حقک.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به ادریس علیه السلام – فجعلته صدیقاً نبیاً و رفعته مکاناً علیاً، و استجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل مابی الی جنتک و محلی فی رحمتک، و تسکننی فیها بعفوک و تزوجنی من حورها بقدرتک یا قدیر.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به نوح – اذ نادی ربه انی مغلوب فانتصر، ففتحت أبواب السماء بماء منهمر، و فجرت الأرض عیوناً فالتقی الماء علی أمر قد قدر، و حملته علی ذات ألواح و دسر، فاستجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تنجینی من ظلم من یرید ظلمی و تکف عنی باس من یرید هضمی و تکفینیی شر کل سلطان جائر و عدو قاهر، و مستخف قادر و جبار عنید، و کل شیطان مرید و انسی شدید و کید کل مکید، یا حلیم یا ودود.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک صالح علیه السلام – فنجیته من الخسف و اعلیته علی عدوه و استجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تخلصنی من شر ما یریدنی اعدائی به، و یبغی بی حسادی و تکفینیهم بکفایتک و تتولانی بولایتک و تهدی قلبی بهداک، و تؤیدنی بتقواک و تبصرنی بما فیه رضاک، و تغنینی بغناک یا حلیم.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک و خلیلک ابراهیم علیه السلام – حین أراد نمرود القائه فی النار، فجعلت له النار برداً و سلاماً، و استجبت له دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تبرد عنی حر نارک و تطفی عنی لهیبها و تکفینی حرها و تجعل نائره أعدائی فی شعارهم و دثارهم، و ترد کیدهم فی نحورهم و تبارک لی فیما اعطیتنیه کما بارکت علیه و علی آله، انک أنت الوهاب الحمید المجید.
الهی و أسألک بالاسم الذی دعاک به اسماعیل علیه السلام – فجعلته نبیاً و رسولاً، و جعلت له حرمک منسکاً و مسکناً و مأوی، و استجبت له دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفسح لی فی قبری و تحط عنی وزری، و تشد لی ازری و تغفرلی ذنبی، وترزقنی التوبه بحط السیئات و تضاعف الحسنات و کشف البلیات و ربح التجارات و دفع معره السعایات، انک مجیب الدعوات و منزل البرکات و قاضی الحاجات و معطی الخیرات و جبار السماوات.
الهی و أسألک بما سألک به ابن خلیلک اسماعیل علیه السلام – الذی نجیته من الذبح و فدیته بذبح عظیم و قلبت له المشقص، حتی ناجاک موقناً بذحبه راضیا بأمره والده، و استجبت له دعائه و کنت منه قریبا یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تنجینی من کل سوء و بلیه و تصرف عنی کل ظلمه و خیمه، و تکفینی ما أهمنی من امور دنیای و آخرتی، و ما احاذره و أخشاه و من شر خلقک أجمعین، بحق آل یس.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به لوط علیه السلام – فنجیته و أهله من الخسف و الهدم و المثلات(6455)، و الشده و الجهد، و أخرجته و أهله من الکرب العظیم، و استجبت له دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تأذن لی بجمیع ما شتت(646) من شملی، و تقر عینی بولدی و أهلی و مالی، و تصلح لی اموری، و تبارک لی فی جمیع احوالی، و تبلغنی فی نفسی آمالی، و تجیرنی من النار، و تکفینی شر الاشرار بالمصطفین الاخیار، الائمه الابرار، و نور الأنوار محمد و آله الطیبین الطاهرین الاخیار الائمه المهدیین و الصفوه المنتجبین صلوات الله علیهم أجمعین، و ترزقنی مجالستهم و تمن علیی بمرافقتهم، و توفق لیی صحبتهم مع انبیاءک المرسلین و ملائکتک المقربین و عبادک الصالحین و أهل طاعتک أجمعین و حمله عرشک و الکروبیین.
الهی و أسألک باسمک الذی سألک به یعقوب – و قد کف بصره و شتت شمله(6477) و فقد قره عنیه ابنه، فاستجبت له دعائه و جمعت شمله و أقررت عینه و کشف ضره، و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تأذن لی بجمیع(648) ما تبدد من امری و تقر عینی بولدی و أهلی و مالی، و تصلح شأنی کله و تبارک لی فی جمیع احوالی و تبلغنی فی نفسی و آمالی، و تصلح لی أفعالی و تمن علی یا کریم یا ذاالمعالی، برحمتک یا أرحم الراحمین.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک یوسف علیه السلام – فنجیته من غیابه الجب و کشفت ضره و کفیته کید اخوته و جعلته بعد العبودیه ملکاً و استجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدفع عنی کید کل کائد و شر کل حاسد، انک علی کل شی ء قدیر.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک موسی بن عمران – اذ قلت تبارکت و تعالیت: و نادیناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیاً(649)، و ضربت له طریقاً فی البحر یبساً و نجیته و من معه(650) من بنی اسرائیل و أغرقت فرعون و هامان و جنودهما و استجبت له دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تعیذنی من شر خلقک و تقربنی من عفوک و تنشر علی من فضلک ما تغنینی به عن جمیع خلقک و یکون لی بلاغاً أنال به مغفرتک و رضوانک یا ولیی و ولی المومنین.
الهی و أسألک بالاسم الذی دعاک به عبدک و نبیک داود – فاستجبت له دعائه و سخرت له الجبال یسبحن معه بالعشی و الابکار و الطیر محشوره کل له أواب، و شددت ملکه و آتیته الحکمه و فصل الخطاب و النت له الحدید و علمته صنعه لبوس لهم و غفرت ذنبه، و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تسخرلی جمیع أموری و تسهل لی تقدیری و ترزقنی مغفرتک و عبادتک، و تدفع عنی ظلم الظالمین و کید الکائدین(651) و مکر الماکرین و سطوات الفراعنه الجبارین و حسد الحاسدین، یا أمان الخائفین و جار المستجیرین و ثقه الواثقین و ذریعه المومنین و رجاء المتوکلین و معتمد الصالحین، یا أرحم الراحمین.
الهی و أسألک اللهم بالاسم الذی سألک به عبدک و نبیک سلیمان بن داود علیهما السلام – اذ قال: رب اغفر لی وهب لی ملکاً لاینبغی لاحد من بعدی؛ انک أنت الوهاب(652) فاستجبت له دعائه و اطعت له الخلق و حملته علی الریح و علمته منطق الطیر، و سخرت له الشیاطین من کل بناء و غواص و آخرین مقرنین فی الاصفاد هذا عطاوک لا عطاء غیرک، و کنت منه قریبا یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تهدی لی قلبی و تجمع لی لبی(653) و تکفینی همی و تومن خوفی و تفک أسری و تشد أزری و تمهلنی و تنفسنی و تستجیب دعائی و تسمع ندائی و لا تجعل فی النار مأوای، و لا الدنیا أکبر همی، و أن توسع علی رزقی و تحسن خلقی و تعتق رقبتی فانک سیدی و مولای و مؤملی.
الهی و أسألک اللهم باسمک الذی دعاک به أیوب علیه السلام – لماحل به البلاء بعد الصحه و نزل السقم منه منزل العافیه و الضیق بعد السعه، فکشفت ضره ورددت علیه أهله و مثلهم معهم، حین ناداک داعیاً لک راغباً الیک راجیاً لفضلک شاکیاً الیک: رب! انی مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین، فاستجبت له دعائه و کشفت ضره و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تکشف ضری و تعافینی فی نفسی و أهلی و مالی و ولدی و اخوانی فیک، عافیه باقیه شافیه کافیه و افره هادیه نامیه مستغنیه عن الاطباء و الادویه، و تجعلها شعاری و دثاری، و تمتعنی بسمعی و بصری و تجعلهما الوارثین منی، انک علی کل شی ء قدیر.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به یونس بن متی فی بطن الحوت – حین ناداک فی ظلمات ثلاث أن: لا اله الا أنت؛ سبحانک انی کنت من الظالمین و أنت أرحم الراحمین، فاستجبت له دعائه و أنبت علیه شجره من یقطین و ارسلته الی مائه الف او یزیدون، و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تستجیب دعائی و تدارکنی بعفوک، فقد غرقت فی بحر الظلم لنفسی و رکبتنی مظالم کثیره لخلقک علی. صل(654) علی محمد و آل محمد و استرنی منهم و أعتقنی من النار و اجلعنی من عتقاءک و طلقاءک من النار فی مقامی هذا، بمنک یا منان.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به عبدک و نبیک عیسی بن مریم علیهما السلام – اذ ایدته بروح القدس، و أنطقته فی المهد فأحیی به الموتی و أبرأ به الاکمه و الابرص باذنک، و خلق من الطین کهیأه الطیر فصار طائراً باذنک و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفرغنی لما خلقت له و لاتشغلنی بما تکفلته لی و تجعلنی من عبادک و زهادک فی الدنیا و ممن خلقته للعافیه و هنأته بها مع کرامتک، یا کریم یا علی یا عظیم.
الهی و أسألک باسمک الذی دعاک به آصف بن برخیا علی عرش ملکه سبأ- فکان أقل من لحظه الطرف حتی کان مصوراً بین یدیه، فلما رأته قیل: أهکذا عرشک؟ قالت: کانه هو، فاستجبت دعائه و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و تکفر عنی سیئاتی و تقبل منی حسناتی، و تقبل توبتی و تتوب علی، و تغنی فقری و تجبر کسری، و تحیی فؤادی بذکرک، و تحیینی فی عافیه و تمیتنی فی عافیه.
الهی و أسألک بالاسم الذی دعاک به عبدک و نبیک زکریا علیه السلام – حین سألک داعیاً (لک راغباً الیک)(6555) راجیاً لفضلک، فقام فی المحراب ینادی نداء خفیا فقال: رب هب لی من لدنک ولیاً یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیاً، فوهبت له یحیی و استجبت له دعائه، و کنت منه قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تبقی لی أولادی و ان تمتعنی بهم، و تجعلنی و ایاهم مومنین لک، راغبین فی ثوابک، خائفین من عقابک، راجین لماعندک، آیسین مما عندک غیرک، حتی تحیینا حیاه طیبه و تمیتنا میته طیبه، انک فعال لما ترید.
الهی و أسألک بالاسم الذی سألتک به امرأه فرعون – اذ قالت: رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، فاستجبت لها دعائها و کنت منها قریباً یا قریب – أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تقر عینی بالنظر الی جنتک، و اولیاءک، و تفرحنی بمحمد و آله و تؤنسنی به و باله و بمصاحبتهم و مرافقتهم، و تمکن لی فیها و تنجینی من النار و ما اعد لاهلها من السلاسل و الاغلال و الشدائد و الانکال و انواع العذاب، بعفوک (یا کریم).(656)
الهی و أسألک باسمک الذی دعتک (به)(6577) عبدتک و صدیقتک مریم البتول و ام المسیح الرسول علیهما السلام – اذ قلت: و مریم ابنت عمران التی أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین(658)، فاستجبت لها دعائها و کنت منها قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تحصننی بحصنک الحصین و تحجبنی بحجابک المنیع، و تحرزنی بحرزک الوثیق و تکفینی بکفایتک الکافیه من شر کل طاغ و ظلم کل باغ، و مکر کل ماکر و غدر کل غادر، و سحر کل ساحر و جور کل سلطان جائر(659)، بمنعک یا منیع.
الهی و أسألک بالاسم الذی دعاک به عبدک و نبیک و صفیک، و خیرتک من خلقک و امینک علی وحیک، و بعیثک الی بریتک و رسولک الی خلقک محمد، خاصتک و خالصتک صلی الله علیه و آله و سلم – فاستجبت دعائه و ایدته بجنود لم یروها و جعلت کلمتک العلیی و کلمه الذی کفرو السفلی، و کنت منه قریباً یا قریب – ان تصلی علی محمد و آل محمد، صلاه زاکیه طیبه نامیه باقیه مبارکه کما صلیت علی ابیهم ابراهیم و آل ابراهیم، و بارک علیهم کما بارکت علیهم، و سلم علیهم کما کماسلمت علیهم، و زدهم فوق ذلک کله زیاده من عندک، و اخلصنی بهم و اجعلنی منهم و احشرنی معهم و فی زمرتهم، حتی تسقینی من حوضهم و تدخلنی فی جملتهم و تجمعنی و ایاهم، و تقر عینی بهم و تعطینی سؤلی، و تبلغنی آمالی فی دینی، و دنیای و آخرتی، و محیای و مماتی، و تبلغهم سلامی و ترد علی منهم السلام، و علیهم السلام و رحمه الله و برکاته.
الهی أنت الذی تنادی فی أنصاف کل لیله: هل من سائل فأعطیه؟ ام هل من داع فاجیبه؟ ام هل من مستغفر فأغفر له؟ امهل من راج فأبلغه رجاه؟ ام هل من مومل فأبلغه أمله؟ ها أنا سائلک بفنائک و مسکینک ببابک و ضعیفک ببابک، و فقیر ببابک، و موملک بفنائک، أسألک نائلک و ارجو رحمتک و اومل عفوک و ألتمس غفرانک.
فصل علی محمد و آل محمد و أعطنی سولی و بلغنی املی و اجبر فقری، و ارحم عصیانی و اعف عن ذنوبی، و فک رقبتی من مظالم لعبادک رکبتنی، و قو ضعفی و أعز مسکنتی و ثبت وطأتی، و اغفر جرمی و انعم بالی و اکثر من الحلال مالی و خرلی فی جمیع أموری و أفعالی و رضنی بها، و ارحمنی و والدی و ما ولدا من المومنین و المومنات، و المسلمین و السلمات، الاحیاء منهم و الاموات، انک سمیع الدعوات. و ألهمنی من بر هما ما أستحق به ثوابک و الجنه، و تقبل حسناتهما و اغفر سیئاتهما و اجز هما – باحسن ما فعلا بی – ثوابک و الجنه.
الهی و قد علمت یقیناً انک لا تامر بالظلم و لا ترضاه، و لا تمیل الیه و لاتهواه، و لا تحبه و لاتغشاه، و تعلم ما فیه هولاء القوم من ظلم عبادک و بغیهم علینا، و تعدیهم بغیر حق و لا معروف، بل ظلماً و عدواناً و زوراً و بهتاناً، فان کنت جعلت لهم مده لابد من بلوغها او کتبت لم اجالاً ینالونها فقد قلت و قولک الحق و وعدک الصدق: یمحوالله ما یشاء و یثبت و عنده أم الکتاب.(660)
فأنا أسألک بکل ما سألک به انبیاوک و رسلک، و أسألک بما سألک به عبادک الصالحون و ملائکتک المقربون أن تمحو من أم الکتاب ذلک، و تکتب لهم الاضمحلال و المحق حتی تقرب آجالهم و تقضی مدتهم و تذهب أیامهم، و تبتر أعمارهم و تهلک فجارهم، و تسلط بعضهم علی بعض، حتی لا تبقی منهم احداً و لا تنجی منهم احداً، و تفرق جموعهم و تکل سلاحهم و تبدد شملهم، و تقطع آجالهم، و تقصر أعمارهم، و تزلزل أقدامهم و تطهر بلادک منهم و تظهر عبادک علیهم، فقد غیروا سنتک و نقضوا عهدک و هتکوا حریمک، و أتو علی ما نهیتهم عنه و عتوا عتواً کبیراً و ضلوا ضلالاً بعیداً، فصل علی محمد و آل محمد و أذن لجمعهم بالشتات و لحیهم بالممات و لازواجهم بالنهبات، و خلص عبادک من ظلمهم و اقبض أیدیهم عن هضمهم و طهر أرضک منهم، و أذن بحصد نباتهم و استیصال شافتهم، و شتاب شملهم و هدم بنیانهم، یا ذاالجلال و الاکرام.
و أسألک یا الهی و اله کل شی ء و ربی و رب کل شی ء، و ادعوک بما دعاک به عبداک و رسولاک و نبیاک و صفیاک موسی و هارون علیهما السلام – حین قالا داعیین لک راجیین لفضلک: ربنا انک آتیت فرعون و ملاه زینه و اموالاً فی الحیاه الدنیا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یومنون حتی یروا العذاب الالیم. فمننت و أنعمت علیهما بالاجابه لهما الی ان قرعت سمعهما بأمرک، (فقلت)(661) اللهم رب: قد أجیبت دعوتکما، فاستقیما و لا تتبعان سبیل الذین لایعلمون(662) – أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تطمس علی اموال هولاء الظلمه و ان تشدد علی قلوبهم، و ان تخسف بهم برک و أن تغرقهم فی بحرک، فان السماوات و الأرض و ما فیهما لک، و أر الخلق قدرتک فیهم و بطشتک علیهم، فافعل ذلک بهم و عجل لهم ذلک(663)، یا خیر من سئل و خیر من دعی و خیر من تذللت له الوجوه رفعت الیه الایدی، و دعی بالالسن و شخصت الیه الأبصار، و أمت الیه القلوب و نقلت الیه الاقدام، و تحوکم الیه فی الاعمال.
الهی و أنا عبدک، أسألک من أسماءک بأبهاها و کل اسماءک بهی، بل أسألک بأسماءک کلها أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان ترکسهم علی ام رووسهم فی زبیتهم و تردیهم فی مهوی حفرتهم، و ارمهم بحجرهم و ذکهم بمشاقصهم، و اکببهم علی مناخرهم و اخنقهم بوترهم، و اردد کیدهم فی نحورهم، و أوبقهم بندامتهم، حتی یستخذلوا و یتضاءلوا بعد نخوتهم، و ینقمعوا(664) و یخشعوا بعد استطالتهم أذلاء مأسورین فی ربق حبائلهم التی کانوا یوملون ان یرونا فیها، و ترینا قدرتک فیهم و سلطانک علیهم، و تأخذهم اخذ القری و هی ظالمه ان اخذک الالیم الشدید (و تأخذهم یا رب)(665) اخذ عزیز مقتدر، فانک عزیز مقتدر شدید (العقاب، شدید)(666) المحال.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ابراهیم عذابک الذی اعددته للظالمین من امثالهم و الطاغین من نظرائهم، و ارفع حلمک عنهم و احلل علیهم غضبک الذی لا یقوم له شی ء، و أمر فی تعجیل ذلک (علیهم)(667) بأمرک الذی لایرد و لایوخر، فانک شاهد کل نجوی و عالم کل فحوی، و لاتخفی علیک من اعمالهم خافیه و لا تذهب عنک من اعمالهم خائنه، و انت علام الغیوب، عالم بما فی الضمائر و القلوب.
و أسألک اللهم(668) و انادیک بما ناداک به سیدی و سألک به نوح اذ قلت تبارکت و تعالیت: و لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون.(669)
أجل، اللهم یا رب أنت نعم المجیب و نهم المدعو و نعم المسوول و نعم المعطی. أنت الذی لاتخیب سائلک (و لا ترد راجیک و لا تطرد الملح عن بابک و لا ترد دعاء سائلک)(670)، و لاتمل دعاء من املک، و لا تتبرم بکثره حوائجهم الیک و لا بقضائها لهم، فان قضاء حوائج جمیع خلقک الیک فی أسرع لحظ من لمح الطرف و أخف علیک و اهون عندک من جناح بعوضه.
و حاجتی یا سیدی و مولای و معتمدی و رجائی أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تغفر لی ذنبی، فقد جئتک ثقیل الظهر بعظیم ما بارزتک به من سیئاتی و رکبنی من مظالم عبادک ما لا یکفینی و لا یخلصنی منها غیرک و لا یقدر علیه و لا یملکه سواک.
فامح یا سیدی کثره سیئاتی بیسیر عبراتی، بل بقساوه قلبی و جمود عینی، لا بل برحمتک التی وسعت کل شی ء و أنا شی ء فلتسعنی رحمتک یا رحمان یا رحیم.
یا أرحم الراحمین، لاتمتحنی فی هذه الدنیا بشی ء من المحن و لا تسلط علی من لا یرحمنی، و لا تهلکنی بذنوبی و عجل خلاصی من کل مکروه، و ادفع عنی کل ظلم و لا تهتک ستری و لا تفضحنی یوم جمعک الخلائق للحساب.
یا جزیل العطاء و الثواب، أسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تحیینی حیاه السعداء و تمیتنی میته الشهداء و تقبلنی قبول الاوداء، و تحفظنی فی هذه الدنیا الدنیه من شر سلاطینها و فجارها و شرارها و محبیها و العالمین فیها و قنی شر طغاتها و حسادها و باغی الشرک فیها حتی تکفینی مکر المکره و تفقأ عنی أعین الکفره و تفحم عنی ألسن الفجره و تقبض لی علی ایدی الظلمه و توهن عنی کیدهم(671) و تمیتهم بغیظهم و تشغلهم بأسماعهم و أبصارهم و أفئدتهم، و تجعلنی من ذلک کله فی امنک و امانک و حرزک و سلطانک و حجابک و کنفک و عیاذک و جارک، (و من جار السوء و جلیس السوء، انک علی کل شی ء قدیر)(672). ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین.
اللهم بک أعوذ و بک ألوذ، و لک أعبد و ایاک أرجو، و بک استعین و بک استکفی، و بک أستغیث و بک أستنقذ و منک أسأل أن تصلی علی محمد و آل محمد و لا تردنی الا بذنب مغفور و سعی مشکور و تجاره لن تبور، و أن تفعل بی ما أنت أهله و لا تفعل بی ما انا أهله فانک أهل التقوی و أهل المغفره و أهل الفضل و الرحمه.
الهی و قد اطلت دعائی و اکثرت خطابی، و ضیق صدری حدانی علی ذلک کله و حملنی علیه، علماً منی بأنه یجزیک منه قدر الملح فی العجین، بک یکفیک عزم اراده و ان یقول العبد بنیه صادقه و لسان صادق: یا رب، فتکون عند ظن عبدک بک، و قد ناجاک بعزم الاراده قلبی.
فأسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تقرن دعائی بالاجابه منک و تبلغنی ما املته فیک، منه منک و طولاً و قوه و حولاً، و لا تقیمنی من مقامی هذا الا بقضاء جمیع ما سألتک فانه علیک یسیر و خطره عندی جلیل کثیر، و أنت علیه قدیر، یا سمیع یا بصیر.
الهی و هذا مقام العائذ بک من النار و الهارب منک الیک، من ذنوب تهجمته و عیوب فضحته، فصل علی محمد و آل محمد و انظر الی نظره رحیمه أفوز بها الی جنتک، و اعطف علی عطفه أنجو بها من عقابک، فان الجنه و النار لک و بیدک، و مفاتیحهما و مغالیقهما الیک، و أنت علی ذلک قادر و هو علیک هین یسیر، و فافعل بی ما سألتک یا قدیر، و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم، و حسبنا الله و نعم الوکیل، (والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.(673)

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن